משרד ראש הממשלה
פעילות הרשות
פרסומים
חקיקה
מגזר ציבורי
אלימות
ׁהטרדה מינית
פרסום פוגע
הדרת נשים
הזנות בישראל
בחינה מגדרית
מגזר המיעוטים
ייצוג הולם
סחר בנשים
צה"ל
קישורים
فيما يلي
עמוד הבית  פרסומים  המרכז למחקר ומידע של הכנסת
המרכז למחקר ומידע של הכנסת

מרכז המידע והמחקר בכנסת מספק לחברי הכנסת, ועדות הכנסת ויחידותיה השונות, נתונים, מידע ומחקרים, אשר ישמשו אותם ככלי עבודה בתהליך קבלת ההחלטות, בהתמודדות עם נתונים ומידע המובאים בפניהם לצורך קבלת ההחלטות ובפיקוח על עבודת הממשלה.

להלן רשימת הפרסומים של המרכז למחקר ומידע של הכנסת בנושא מעמד האישה.
אתר האינטרנט של המרכז מאפשר צפייה במסמכים החל משנת 2000, 

שנת 2011

פיטורי נשים הרות ונשים בטיפולי פוריות - עדכון לשנת 2011

שנת 2010

-
קביעת דרגות סבסוד לילדים המטופלים במסגרות המוכרות על ידי משרד התמ"ת בשנת הלימודים תשע"א (14.12.2010)
- אלימות נגד נשים – ריכוז נתונים לשנת 2010 (22.11.2010)
- אלימות נגד נשם – פעילות מערכת החינוך (22.11.2010)
- ניצול מיני מסחרי של קטינים בישראל (16.11.2010)
- מעקב אחר יישום החלטת הממשלה בדבר עידוד תעסוקת אמהות לילדים בגילאי 0-5
(2.11.2010)
- אמצעים לעידוד ילודה במדינות מפותחות – סקירה משווה (20.10.2010)
- סבסוד ילדי מורות במסגרות המוכרות על ידי משרד התמ"ת (11.10.2010)
- מעקב אחר יישום החלטת הממשלה בדבר עידוד תעסוקת אמהות לילדים בגילאי 0-5 והסדרת מעונות יום, משפחתונים וצהרונים. (13.7.2010)
- טיפול בנפגעי גילוי עריות. (12.7.2010)
- קורבנות ניצול למטרות מין ועבדות בקרב המסתננים ומבקשי המקלט בישראל (8.6.2010)
- התמכרויות לחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב נשים קורבנות זנות (16.5.2010)
- ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וציבוריות. (16.5.2010)

שנת 2009

- אלימות נגד נשים – ריכוז נתונים לשנת 2009 וההתמודדות עם התופעה במבט שווה
(23.11.2009)
- תכניות ציבוריות להגדלת שיעור התעסוקה של נשים ערביות (10.9.2009)
-  נתונים על נשים בכנסת – מסמך עדכון (12.3.2009)
- נשים במגזר הערבי: איסוף נתונים בנושא בריאות, תעסוקה והשכלה (10.3.2009)

שנת 2008

אלימות נגד נשים – ריכוז נתונים לשנת 2008  (24.11.2008)
לידות בית בישראל ובעולם (28.07.2008)
דילמת קורבן הסחר כ"עובדת": בין תועלת מעשית למשמעות נורמטיבית – בעיתיות בראי הדיון המשפטי (28.07.2008)
תת ייצוג של נשים בסגל האקדמי: אמצעים להתערבות שהופעלו בארה"ב ובאירופה
(03.07.2008)
חקיקה המסדירה חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג בעת הגירושין (06.05.2008)
שיווק חברתי" ככלי לשינוי תודעתי והתנהגותי (30.4.2008)
עידוד תעסוקה של נשים חרדיות (4.3.2008)
הסדרים להגמשת שוק העבודה עבור הורים – סקירה משווה (24.2.2008)
נתונים על פיטורי נשים הרות  ונשים בטיפולי פוריות (17.2.2008)
תעסוקת נשים במגזר הערבי (27.1.2008)

 שנת 2007

נישואין בישראל – בעיות במצב הקיים והסדרים חלופיים (27.12.2007)
אלימות נגד נשים – ריכוז נתונים (26.11.2007)
תרומת ביציות להפריה ולמחקר (13.11.2007)
הגבלות בחקיקה על הפסקות היריון יזומות – סקירה משווה (5.11.2007)
אכיפת תשלום מזונות (28.10.2007)
ממצאי סקר דעת קהל בנושא הפללת הלקוח בשירותי המין (11.10.2007)
תעסוקה ועוני בקרב הורים יחידים (10.10.2007)
הטלת מס בריאות על עקרות בית – השלכות חברתיות (19.07.2007)
הערכת השפעה מגדרית של חקיקה (24.06.2007)
פעילויות חינוך והסברה להעלאת המודעות לתופעת הסחר בנשים (18.02.2007)
נתונים על הדרוזים בשוק העבודה בישראל (12.02.2007)
נשים בכנסת (04.02.2007)
תעסוקת נשים במגזר הערבי – ריכוז נתונים (22.01.2007)
הגבלות על פיטורי נשים הרות ונשים בחופשת לידה (16.01.2007)

שנת 2006
גיל הנישואין (20.12.2006)
אלימות נגד נשים – היקף התופעה וסוגיית הענישה (23.11.2006)
פוליגמיה בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל (17.10.2006)
סכנת הסגירה של המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בבית-החולים וולפסון (12.08.2006)
הפסיקה בתיקי סחר בנשים בשנת 2005 – ניתוח כמותי (14.08.2006)
פונדקאות בישראל – סקירת היבטים הלכתיים (14.08.2006)
תרומת ביציות בישראל (30.07.2006)
הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות – אומדן עלות) (05.07.2006)
ישראל בדוחות מחלקת המדינה של ארצות הברית בנושא סחר בבני אדם, השוואת הדוחות 2005-2006 (04.07.2006)
הזנות בישראל – סקירת התופעה ויחס הממסד אליה (20.06.2006)
הסדרי חופשת לידה ותשלומים ליולדת (06.06.2006)
נתונים על אלימות במשפחה – פריסה גיאוגרפית (24.05.2006)
נשים מוכות המגורשות מהארץ בעקבות הפסקת הליכי התאזרחותן (22.05.2006)

שנת 2005
פתרונות לבעיית מסורבות הגט – היבטים הלכתיים (12.12.2005)
מסורבות גט בישראל (28.11.2005)
פונדקאות בישראל (28.11.2005)
סיוע בדיור למשפחות חד הוריות (27.11.2005)
אלימות נגד נשים (20.11.2005)
הסדרים ייחודיים לאסירות הרות או אמהות לילדים קטנים (14.09.2005)
הלקוחות של תעשיית המין (27.7.2005)
השתתפות ארגוני הנשים בסבסוד שכר הלימוד במעונות יום לאמהות עובדות (25.7.2005)
חלוקת זכויות הפנסיה בין בני זוג גרושים (20.7.2005)
היבטים מגדריים בתכנון עירוני (14.7.2005)
תעסוקה ויזמות של נשים במגזר הערבי (12.7.2005)
חינוך לשוויון מגדרי (05.7.2005)
תוכניות פעולה ארוכות טווח במישור הפרלמנטארי לקידום מעמדן של נשים (21.6.2005)
קידום יזמות עסקית של נשים (19.6.2005)
נשים בעמדות ניהול (09.6.2005)
חקיקה בישראל הקובעת ייצוג הולם לנשים (19.5.2005)
חוקי העבודה – האם פוגעים בנשים או מגנים עליהן? (17.5.2005)
הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך במקום העבודה (23.3.2005)
הערכת עלות ראשונית להצעת חוק עבודת נשים (14.3.2005)
תרומת זרע בישראל (01.3.2005)
אימוץ על ידי בני זוג מאותו המין (21.2.2005)
יזמות עסקית של נשים בישראל (17.2.2005)
חשיפת זהותם של תורמי זרע – מבט משווה (30.1.2005)
יזמות עסקית של נשים בישראל (26.1.2005)
ייצוג הולם של נשים במפלגות פוליטיות (26.1.2005)
עבירות מין כלפי מהגרות עבודה (17.1.2005)

שנת 2004
הפללת לקוחות תעשיית המין – מבט משווה (22.12.2004)
עידוד הנקה בישראל (06.12.2004)
השפעת תקציב המדינה וחוק התוכנית הכלכלית לשנת 2005 על נשים – שינויים לעומת שנת התקציב 2004 (06.12.2004)
הגבלות על פרסום שירותי מין – סקירה משווה (01.12.2004)
זכויותיהם של בני זוג מאותו המין בישראל – תמונת מצב (29.11.2004)
אלימות נגד נשים (22.1.2004)
שוויון לנשים עם מוגבלות: נגישות להורות – אימוץ ופונדקאות (17.11.2004)
שילוב נשים בתהליכי שלום (08.11.2004)
חידושים בתחום הטיפול בסרטן השד (25.10.2004)
דיכאון בקרב נשים (18.10.2004)
פעילות ותקצוב גופים ממשלתיים לקידום מעמד האישה (13.10.2004)
השפעת מין המבוטח על קביעת זכויות וחובות בתחום הביטוח, הביטוח הלאומי, הפנסיה ופקודת מס הכנסה (04.8.2004)
העיסוק בזנות – סקירה השוואתית (19.7.2004)
נישואי קטינות (28.6.2004)
השפעת יום חינוך ארוך על נשים (14.6.2004)
נקודות לדיון לקראת דיון בנושא "הטיפול הכלל-מערכתי בגירושי בני זוג" (06.6.2004)
פערי שכר בין נשים וגברים בדרגות הבכירות בשירות המדינה (02.6.2004)
משפחות חד הוריות (30.5.2004)
לידות בית ומרכזי לידה בהולנד, בבריטניה, בניו זילנד ובקנדה (30.5.2004)
ההשפעה של צריכת מוצרי חלב על מחלת האוסטיאופורוזיס (24.5.2004)
ייצוג נשים בארבע הדרגות הבכירות במשרדי ממשלה (04.5.2004)
ייצוג מגדרי בתמרורים (02.5.2004)
הטבות ותקציבי מדינה עיקריים הנוגעים לנשים (01.4.2004)
שידורי ערוץ "פלייבוי" (23.3.2004)
אוסטיאופורוזיס (22.2.2004)
מצב ליגת הנשים בכדורגל (11.1.2004)

שנת 2003
אבחון טרום-לידתי והפסקת היריון במקרה של גילוי מומים בקרב נשים חרדיות (22.12.2003)
השפעת דחיית גיל הפרישה על נשים (21.12.2003)
מצב חדרי הלידה בבית החולים סורוקה (14.12.2003)
ממצאי סקר דעת קהל בנושא הסחר בנשים בישראל (08.12.2003)
מודעות הציבור, עמדותיו כלפי התופעה ותפיסתו את הקשר בין סחר בנשים לבין פגיעה בזכויות האדם (08.12.2003)
ציון יום המאבק הבין לאומי באלימות נגד נשים (24.11.2003)
הנקה בישראל – היבטים שונים (11.8.2003)
מעוכבות גט ומסורבות גט בישראל (15.7.2003)
הפסקות היריון יזומות (23.6.2003)
עידוד נשים להתמודד בבחירות המוניציפאליות (09.6.2003)
עדכון נתונים למסמך בנושא מצוקתן הכלכלית של אמהות חד הוריות מ – 16 במרס 2003 (19.5.2003)
במלאת עשור לוועדה לקידום מעמד האישה (24.3.2003)
מצוקתן הכלכלית של אימהות חד הוריות (16.3.2003)
 קידום נשים במדע ובטכנולוגיה (11.3.2003)
הפגיעה בזכויות הביטוח הלאומי של נשים חד הוריות בעקבות הקיצוצים בתקציב 2003 (04.3.2003)
מספר פסולי חיתון (04.3.2003)
עולמן של בנות ציוניות דתיות: בין כריזמה לרציונליזציה (02.3.2003)

שנת 2002
אפליית נשים בהסכמי פרישה מוקדמת (12.11.2002)
אלימות נגד נשים – עדכון נתונים( 04.11.2002)
חקיקה הנוגעת למתקני החתלה בשירותים ציבוריים (30.10.2002)
לחצני מצוקה לנשים שהוצא צו הגנה נגד בני זוגן (28.10.2002)
הפגיעה בנשים עקב הקיצוצים בגמלת הבטחת הכנסה בהצעת תקציב 2003 ותוכנית "מסעד לעבודה" (07.8.2002)
הבטחת הכנסה במקום דמי מזונות (15.7.2002)
ריכוז נתונים בנושא נשים, 2002 (14.7.2002)
סיקור ספורט נשים בתקשורת וייצוג נשים בספורט (03.7.2002)
נשים עם מוגבלויות (10.6.2002)
העסקת עובדים בחברות כוח אדם (03.6.2002)
בנק הזרע-שמירה על אנונימיות התורמים (28.5.2002)
זכויות למשפחות חד הוריות (15.5.2002)
בחינת היקף הכשרת רופאי המשפחה בתחומי רפואת נשים במסגרת לימודי הרפואה (06.5.2002)
נשים בענף הטקסטיל (10.2.2002)
הבאת כלות מאוקראינה (27.1.2002)

שנת 2001
מתן תוספת של חצי נקודת זיכוי ממס הכנסה לאישה עם ילדים בגין בן זוג שאינו עובד (31.12.2001)
קידום נשים בסגל האקדמי של המכללות האקדמאיות, של המכללות למורים ושל המכללות האזוריות (31.12.2001)
קווי חירום לנשים מוכות (23.12.2001)
טיפול בגברים מכים (16.12.2001)
הרפורמה למשפחות חד הוריות בבריטניה (21.11.2001)
מצב הנשים באפגניסטן תחת שלטון הטאליבן (20.11.2001)
חקיקה בנושא חובת דווח על אלימות בין בני זוג במדינת קנטאקי (30.9.2001)
הצגת נשים האובייקט מיני בפרסומות בנורווגיה –ההסדר החוקתי (24.9.2001)
סחר בנשים – מחקר השוואתי (25.8.2001)
הערוץ הפורנוגראפי (23.7.2001)
ריכוז נתונים בנושא נשים , 2001 (18.7.2001)
מעונות לקשישות הסובלות מהתעללות (10.7.2001)
שיטות להכרה, ישירה או עקיפה, בהוצאות טיפול בילדים בגילאים עד 4 או 5 (2.7.2001)
רצח על 'חילול כבוד המשפחה' (27.6.2001)
חוקי התיישנות על עבירות מין בארצות הברית (24.6.2001)
פערי שכר בין נשים לגברים במגזר הערבי ועידוד יזמות עסקית לנשים במגזר הערבי (03.6.2001)
אבטלת נשים במגזר הערבי (13.5.2001)
נשים במערכת החינוך ובחיים הפוליטיים בישראל (23.4.2001)
הצעת חוק: הטרדה מאיימת (15.4.2001)
נישואי קרובים ופוליגמיה (19.3.2001)
חובת דווח על אלימות בין בני זוג (12.3.2001)
הבדלים בין המינים במערכת החינוך (06.3.2001)
נשים בכלכלת ישראל – משפיעות, משתתפות ונפגעות (04.3.2001)

שנת 2000
זכויות פנסיוניות לנשים גרושות (26.11.2000)
תרומת ביציות (14.11.2000)
פרונוגראפיה – חופש הביטוי ואלימות נגד נשים (14.11.2000)

להדפיס שלח לחבר
תנאי שמוש שער הממשלה מפת האתר